bergamasco grey

Bergamasco

Bergamasco är en hundras som räknas till gruppen boskaps- vall och herdehundar. Namnet har rasen fått från staden Bergamo i de italienska alperna där fåruppfödning är mycket utbredd och hunden användes för att valla och skydda fårhjorden. I takt med att fårskötseln moderniserades minskade rasen i antal men 1950 gjordes en inventering och rasstandarden skrevs. …