pointer hundras

Pointer

Hundrasen pointer är en utpräglad jakthund och har sitt ursprung i sydeuropeiska, stående fågelhundar. Pointern importerades på 1700-talet till England och där avlade man vidare på rasen, bland annat med inslag av engelsk korthårig setting spaniel. Dagens pointer är alltså ett resultat av en avel över flera århundraden och den är helt specialiserad på hönsfågeljakt. …