Griffon bruxellois hundras

Griffon bruxellois

Från att ursprungligen ha varit en så kallad rått- och stallhund blev griffon bruxellois så småningom en populär sällskapshund. Det är en intelligent hund med en stor personlighet. Den har lätt för att lära men vill bli uppfostrad och dresserad med lustfyllda metoder. Läs mer här om du vill lära dig mer om denna dvärghund. …