Rysk Svart Terrier

Rysk Svart Terrier

Efter andra världskriget påbörjades ett avelsarbete i Ryssland med syfte att ta fram en hundras som lämpar sig väl för arbete inom militär och polis. Ett antal medelstora till stora hundraser kombinerades. Rysk svart terrier är ett resultat av detta avelsarbete, och kan anses ha etablerat sig som ras i början av 1970-talet. 1978 föddes …